01.10 Tekst- og billedredigering

Det suveræne tekstværktøjet indeholder mange af de samme funktioner som du kender fra tekstværktøjer såsom Microsoft Word etc. Du kan ændre skriftype, skriftstørrelse, skriftfarve samt indstille teksten. 

Tekstværktøjet understøtter også tabeller, links, indsættelse af kopieret tekst, bullet points etc. Tekstværktøjet fjerner automatisk uønsket HTML fra kopieret tekst som indsættes i modulet. Du skal huske at fjerne formateringen fra den tekst du indsætter ved at klikke på ikonet 'Formatér tekst'.

Billedværktøjet gør det muligt at rotere og beskære dine billeder. Værktøjet gemmer automatisk billederne og optimerer disse til det bedste format.

Der er ikke nogen begræsning på højden på billeder, men for at sikre den optimale skærmoplevelse er der en minimumsstørrelse på bredden der skal opfyldes. Minimumsbredden afhænger af bredden på kolonnen du indsætter modulet i på siden. 

Du kan beskære et billede vha. bekæringsknappen. Værktøjet indikerer pixelstørrelsen på billedet når du beskærer dette. Følgende filtyper understøttes: Gif, .jpg, .jpeg and .png.