SKIN DESIGNS

Vælg et design der passer til dig

Et design "skin" er det, der definerer det basale design på din hjemmeside. Hvert skin er defineret af CSS, som bestemmer reglerne for, hvordan forskellige elementer vises på din hjemmeside, fx skrifttyper, mellemrum, farver osv. Du kan roligt skifte mellem forskellige skins, det påvirker ikke din hjemmesides opbygning eller indhold. Du kan vælge at bruge det samme skin på tværs af alle dine mono-portaler, eller vælge forskellige skins til hver portal (hjemmeside, mobilside & Facebook).

Det er muligt at ændre på et skin med CSS. Læs mere om mulighederne med CSS i mono her.

D4 Design

Vores nye D4 skin-designs adskiller sig fra tidligere grupper af designs på flere måder. De er mere moderne og er udviklet 100% i CSS. Det betyder, at der ikke er nogle grafikker inkluderet i designet, som i tidligere skins, hvor fx knapper og pile var grafikker, som ikke kunne ændres. Med D4 Designs består alt af CSS og derfor kan du redesigne et D4 skin 100% med CSS.

Ønsker du at vide mere om Mono værktøjets D4 designs? Læs mere på Mono bloggen!

Alle skin-sæt indkluderer 6 forskellige headere og navigationsmuligheder på tværs af forskellige farvekombinationer. Der er mere end 150 D4 skins i mono til både hjemmesider, mobile hjemmesieder og Facebooksider.

Læs mere om CSS-styling af D4 Designs her

D3 skins

D3 skin Designs er kendetegnede ved, at alle de forskellige moduler og indholdselementer er transparente. Det giver dig muligheden for at bruge baggrundsbilleder og mønstre, der fylder hele sidens bredde og længde, så du nemt kan gøre din hjemmeside unik. 

OBS: Vi anbefaler at du bruger de nyeste D4 design skins, da du kan bruge flere forskellige nye moduler med D4, og da de har et mere moderne look.

Billede #1 viser et eksempel på det samme skin design med to forskellige baggrundsbilleder. Det øverste eksempel viser et billede af en bil, og det nederste billede har et baggrundsmønster, som skifter fra lilla til sort.

Billede #2 viser tre forskellige baggrundsfarver, der er brugt til det samme skin.