01.05 Sideindstillinger

Klik på tandhjulet ud for siden og opsæt specifikke indstillinger for den pågældende side.
 

1) Sidetitel (Titlen vises i menustrukturen på hjemmesiden)
 

2) Skjul siden/ publicér-ikke (Siden vises ikke i menustrukturen og publiceres ikke)


3) Skjul menuen på siden (Menuen skjules på en specifik side - denne funktioner meget brugbar for fx landingssider)
 

4) Adgangskodebeskyttelse (Administrér hvem der har adgang til denne specifikke side)
 

5) Menuspring (Link denne side til en intern side eller en ekstern URL)