MASTER- AND STYLE TEMPLATES

En MASTER template er udgangspunktet for en STYLE template. En MASTER template tager udgangspunkt i et Template Frame Design (A-design, B-design, C-design etc). Der er derudover defineret en række retningslinier der er tilpasset den enkelte Template Gruppe. Feks. indgår der specifik CSS men også pre-definerede sidekompositioner i de MASTER-templates man kan finde i gruppen LIGHT templates.

Når man skal udvikle en STYLE templates vælger man en MASTER template som udgangspunkt. Her kan man så variere farver, fonte (skins), indsætte billeder (segment specifikke) og tilrette eventuelle sidekompositioner hvis nødvendigt. De STYLE templates man udvikler til template biblioteket i RAI, bruges som udgangspunkt for produktionen af hjemmesiden for den enkelte kunde. Man vælger simpelthen en af de STYLE templates som matcher kundens behov og smag bedst. Det er så hurtigt og effektivt at lave den endelige hjemmeside for kunden. STYLE templates kan desuden bruges i interview-fasen til at vise kunden nogle design-muligheder, så udgangspunktet og forventningerne til hjemmesiden er afstemt fra start. Det er vores erfaring at det spare tid i produktionsfasen, da der så ikke vil være så mange efterreguleringer af sitet.

Proces

Med udgangspunkt i de definerede MASTER TEMPLATES defineres en række STYLE TEMPLATES der tager udgangspunkt i forskellige segmenter. Sammen med kunden finder man så den stil der passer kunden bedst. Man kopiere den STYLE TEMPLATE der ligger tættest på kunden smag og tilretter den til det endelige CUSTOMIZED SITE til kunden.
 

Ved at bruge STYLE TEMPLATES som mellemled kan man spare en række tilretninger i designprocessen, da en STYLE TEMPLATE kan bruges som udgangspunkt for et CUSTOMIZED SITE mange gange. Og fordelen med mono er, at man med få tilretninger kan få hjemmesiden til at se helt unik ud for den enkelte kunde.

Naming

Man kan navngive sine templates så de indeholder en række informationer der det nemt at finde lige præcis den der passer bedst til det site man skal til at bygge. Vi vil foreslå at man navngiver sine templates således:

Layout design (A) - skin number (4) - style descibtion (classic) - number in this serie (04):

A-4-classic-04