02.01 Indsæt moduler på siden

Du indsætter moduler på en side ved at vælge et modul fra modul-listen og og trække det ned på på siden:

 

1) Vælg et modul.


2) Træk det valgte modul ned på siden og slip det herefter i ét af de områder hvor siden indikerer modulet kan indsættes.
 

3) Når modulet er indsat på siden vil dette automatisk åbnes og du kan herefter oprette indhold.
 

4) TIlføj indhold og klik 'Gem'. Modulet gemmer automatisk indholdet og lukkes. Indholdet vises nu på siden. 


Du kan altid flytte, kopiere og slette moduler på siden.